Medzinárodný veľtrh priemyslu ENERGATAB Bielsko-Biala

26. Medzinárodný veľtrh energetiky ENERGATAB Bielsko-Biala