O spoločnosti

Skupina spoločností Arcon bola založená v roku 1974, aby na stredoeurópske a východoeurópske trhy dodávala vysokokvalitné priemyselné zariadenia pre strojársky a spracovateľský priemysel. Arcon získal v minulosti početné medzinárodné skúsenosti. Skupina postupne expandovala, takže teraz zahŕňa sieť spoločností a kancelárií v Rusku, v Spoločenstve nezávislých štátov, v Českej republike, na slovenských, v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku a Srbsku. Arcon je etablovaným dodávateľom zariadení určených na spracovanie nerastných surovín v regióne strednej a východnej Európy. Dodávané zariadenia sú vhodné pre rôzne použitie vrátane ťažobných prác alebo manipulácie s nerastnými surovinami. Okrem dodávok zariadení ponúka skupina Arcon dizajnový a projektový manažment, popredajné služby a dodávky náhradných dielov.