Movex je kanadský výrobca príslušenstva a nástrojov používaných energetickými spoločnosťami na prácu pod napätím. Vlajkový produkt spoločnosti je zariadenie, ktoré umožňuje vzdialené zdvíhanie drôtov s technológiou PPN.